jak trafić?

Polub nas!

poczta
6 grudnia 2022
Polski
Akutualności:  Biały Dunajec 2019 z ...| Pielgrzymuj z Czarną 13!| Porcjunkula czyta List...| Chrystus zmartwychwsta...
13 Czarna Misyjna Franciszkańska

Czarna Trzynastka

Franciszkańska misyjna czarna "13"

o. Michał Tomaszek

Młodość

o. Michał Tomaszek

O. Michał Tomaszek urodził się 23 września 1960 r. we wsi Łękawica, w archidiecezji krakowskiej, na ziemi żywieckiej, jako syn Michała Tomaszka i Mieczysławy Barbary Rodak. Został ochrzczony w Łękawicy kościele pod wezwaniem św. Michała dnia 23.10.1960 r. Ojciec Michała zmarł w 1969 r., pozostawiając wdowę z czworgiem dzieci. Cały ciężar utrzymania i Łękawicy wychowania dzieci spadł na matkę. Rodzeństwem Michała był jego brat bliźniak i dwie starsze siostry.

Naukę w szkole podstawowej rozpoczął 1967 r. a ukończył w 1975 r. Razem z bratem bliźniakiem chodził do szkoły w swojej wiosce Łękawicy. Równocześnie prowadzona przy parafii katechizacja przygotowała go do przyjęcia I Komunii św. i wprowadziła w życie sakramentalne. Jako ministrant dbał o głębszy udział we Mszy św. Świadectwo z nauczania religii z kl. VIII zawiera, bardzo dobrą ocenę z zachowania, i dobrą z wiadomości religijnych. Uważany był za chłopca dobrego, zdyscyplinowanego, o średnich zdolnościach.

Należy przypuszczać, że u Michała dość wcześnie ujawniło się powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego. Pochodził bowiem z rodziny religijnej, należał też do grona ministrantów, a w sąsiedztwie Łękawicy pracowali w Rychwałdzie Franciszkanie, którymi zaczął się interesować. Myśląc o dalszej nauce w szkole średniej dowiedział się, że krakowska prowincja franciszkanów prowadzi w Legnicy Niższe Seminarium Duchowne. Do niego też zdecydował się wstąpić.

Michał w NSD w Legnicy uczył się przez pięć lat, od 1975 r. do 1980 r. Wychowawcami w tym czasie byli o. mgr Włodzimierz Pado, wykładowca języka polskiego i o. mgr Edward Maciejewski.

Ucząc się w Legnicy dnia 21.05.1976 r. przyjął w kościele św. Jana sakrament bierzmowania. W czasie pobytu w szkole średniej sporo czasu poświęcał na modlitwę prywatną w kaplicy seminaryjnej. Nadto każdego wieczoru po zgaszeniu światła w sypialni klękał przed figurą Matki Bożej Niepokalanej przewiezioną przez siebie z domu rodzinnego. Egzamin dojrzałości zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy, a świadectwo maturalne otrzymał 20 maja 1980 r. Po maturze zgłosił się jako kandydat do Zakonu.

Zakon

o. Michał Tomaszek

Podanie o przyjęcie złożył 5.06.1980 r. niedługo po otrzymaniu świadectwa maturalnego. Pisał w nim min.: "Już od dawna jestem przekonany, że mam powołanie do kapłaństwa i Zakonu, co miałem okazję gruntowniej przemyśleć w Niższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Pragnieniem moim jest praca na misjach, by w ten sposób służyć Bogu i Niepokalanej." Przychylna odpowiedź prowincjała o. Juliusza Synowca z dnia 21.07.1980 r. stwierdzała, że ma 20 sierpnia przyjechać do Łodzi-Łagiewnik, aby tam odprawić rekolekcje, a potem pojechać do Smardzewic by rozpocząć nowicjat.

Habit zakonny otrzymał w dniu uroczystości św. Franciszka 4.10.1980 r. z rąk o. Marka Hałambca wikariusza prowincji krakowskiej. Uroczystość złożenia pierwszej profesji czasowej miała miejsce 1 września 1981 r. w Smardzewicach. Wyższe studia filozoficzno-teologiczne odbył br. Michał w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów, mieszczącym się w klasztorze krakowskim. Studiował tam w latach 1981-1987. Jego koledzy z czasu pobytu w seminarium w Krakowie podkreślają jego gorliwość zakonną, chętne włączanie się w okolicznościowe prace, aktywny udział w katechizacji dzieci specjalnej troski oraz przygotowywanie pomocy duszpasterskich i katechetycznych.

Dnia 7.03.1984 r. o. prowincjał Feliks Stasica wprowadził go w posługę lektoratu a 28.07.1985 r. w Legnicy przyjął posługę akolitatu. W dniu 8.12.1985 r. w Krakowie złożył na ręce Prowincjała wieczyste śluby zakonne. Na diakona został wyświęcony we Wrocławiu 7.06.1986 r. przez ks. Kard Henryka Gulbinowicza. Po przedstawieniu rozprawy magisterskiej napisanej na seminarium z teologii moralnej pod kierunkiem o. dra Mariana Lisowskiego i zdaniu 15.05.1987 r. egzaminu magisterskiego z wynikiem dobrym, mógł 26.06.1987 r. odebrać dyplom magistra teologii nadany mu przez Papieską Akademię Teologiczną. Święceń kapłańskich udzielił mu w sobotę 23 maja 1987 r. w bazylice św. Franciszka w Krakowie biskup pomocniczy Albin Małysiak.

Przez dwa lata (1.06.1987 do 25.07.1989) pracował w franciszkańskiej parafii w Pieńsku. Był tam wikariuszem i katechetą. W pracę duszpasterską włączył się z całym młodzieńczym zapałem i entuzjazmem. Jako dobry i sumienny kapłan budził zaufanie wiernych. Wprawiony w Krakowie w katechizację dzieci specjalnej troski, także w Pieńsku prowadził zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi. Ze względu na dobroć, uprzejmość, współczucie jakimi darzył ludzi potrzebujących pomocy, jedna z parafianek nazywa go drugim świętym Franciszkiem. Był całym sercem oddany Bogu i ludziom.

W czasie pracy duszpasterskiej w Pieńsku dowiedział się, że jego dwaj starsi współbracia o. Strzałkowski i o. Wysoczański mają wkrótce wyjechać na misje do Peru. Wówczas zwrócił się z prośbą do o. prowincjała Feliksa, aby i on mógł pojechać z nimi. Sytuacja jednak tak się ułożyła, że dopiero w 1989 r. zaszła potrzeba wysłania do Peru trzeciego kapłana. Do o. Wysoczańskiego i o. Strzałkowskiego mógł więc w lipcu 1989 r. dołączyć o. Tomaszek. Wobec tego rozpoczął od lutego bliższe starania o potrzebne do wyjazd do Peru dokumenty. Paszport Polski nosi datę 13.03.1989, wiza ambasady Peru wydana została w Warszawie 10.05.1989 r., bilet lotniczy Warszawa-Moskwa-Lima został kupiony na 24 lipca. Pożegnanie o. Michała z parafią w Pieńsku nastąpiło w dniu 18.06.1989 r.

Wyjazd na misje

o. Michał Tomaszek

O. Michał już w Polsce zdawał sobie sprawę z tego, że misja w Peru jest trudna i może być narażone na niebezpieczeństwo jego życie. Przed wyjazdem na misje, po pożegnalnej Mszy św. w parafii w Pieńsku, odważnie powiedział, że jeśli trzeba będzie dla sprawy Bożej złożyć ofiarę ofiarę życia to nie będzie się wahał.

Po wylądowaniu na ziemi peruwiańskiej na lotnisku w Limie czekali na niego o. Strzałkowski i o. Wysoczański. Po trzydniowym odpoczynku w Limie misjonarze udali się do Pariacoto. W trakcie intensywnego kurs języka hiszpańskiego o. Michał cały czas poświęcał nauce, słuchał rozmawiających w tym języku, a że miał spore zdolności językowe, niedługo po ukończeniu kursu mógł aktywnie włączyć się w pracę duszpasterską.

o. Michał Tomaszek

źródło: https://www.meczennicy.franciszkanie.pl/michal/imagepages/image1.html


Nasze wspomnienia Śpiewniki: Śpiewnik 2009 Śpiewnik 2008 */ ?> Śpiewniki
Patroni: o. Zbigniew Strzałkowski o. Michał Tomaszek Męczeństwo
Najnowsze galerie: Częstochowa 2016 Trzebnica 2015 Częstochowa 2015
Inne: Strona oficjalna Pielgrzymki Wrocławskiej
Strona główna | Duszpasterstwo | Program tygodnia | Jak trafić? | Biały Dunajec | Czarna 13 | M.L.S. | Taizé | Galerie | Forum | Linki |

Kontakt techniczny: admin (malpa) porcjunkula.org

(c) 2006 - 2022
Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie PORCJUNKULA
we Wrocławiu