jak trafić?

Polub nas!

poczta
4 października 2022
Polski
Akutualności:  Biały Dunajec 2019 z ...| Pielgrzymuj z Czarną 13!| Porcjunkula czyta List...| Chrystus zmartwychwsta...
Franciszka�skie Duszpasterstwo Akademickie Porcjunkula

Program tygodnia

Typowy plan tygodnia w FDA Porcjunkula

Plan na rok 2013/2014


Niedziela

 • pr�ba scholi
  (o 17:00 w salce nr 13)
 • spotkanie Liturgicznej S�u�by O�tarza - LSO
  (o 18:50 w zakrystii)
 • Msza �wi�ta akademicka
  (o 19:00)
 • po Mszy �w. zapraszamy salki nr 12 na wsp�lne �wi�towanie niedzieli

�roda

 • Formacja: Dzielenie S�owem, konferencja
  (o 20:30 w salce nr 12)

Czwartek

 • Msza �wi�ta Wsp�lnotowa
  (o 20:30 w kaplicy Porcjunkula, zim� w kaplicy klasztornej)
 • po Mszy �w zapraszamy na Agap�, film lub wsp�lne spotkanie do dwunastki

Pi�tek

 • siatk�wka
  (o 20:00 w Zespole Szk� Og�lnokszta�c�cych nr 5 przy ul. Grochowej 13)

Wa�niejsze wydarzenia w ci�gu roku*/?>

Uwagi

W razie w�tpliwo�ci mo�na si� kontaktowa� przez
fda(maupa)porcjunkula.org


MLS*/?> Czarna 13 Bia�y Dunajec Taiz�*/?> Polub nas

Osoby kontaktowe: Kontakt
Strona główna | Duszpasterstwo | Program tygodnia | Jak trafić? | Biały Dunajec | Czarna 13 | M.L.S. | Taizé | Galerie | Forum | Linki |

Kontakt techniczny: admin (malpa) porcjunkula.org

(c) 2006 - 2022
Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie PORCJUNKULA
we Wrocławiu